× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZINTER-MEDICUS

Poradnia foniatryczna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "INTER- MEDICUS"

Informacje o komórce

Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

Poradnia foniatryczna

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Audiologia i foniatria


Adres

12-266-86-89 266-86
Strąkowa 1
30-410 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

partnerzy:
lekarz lekarz kliniki
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1